PO STOPÁCH ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ

Dne 12.12. 1408 založil uherský král Zikmund Lucemburský (nám známý jako Zikmund - Liška Ryšavá) spolu se svou manželkou uherský rytířský Dračí řád - "Ordo equestris draconis Hungariae".

ALT


Jedním z hlavních důvodu založení bylo zajistit si podporu domácí šlechty a okolních států v boji proti Turkům a husitům - zkrátka proti nepřátelům křesťanství. (Šlo mu však i o podporu jeho samotného, potřeboval upevnit svou vladařskou pozici.)

Znakem byl stočený drak s chvostem okolo krku, který byl na hřbetu rozetnut do tvaru kříže. Členství v řádu přinášelo šlechticům, hlavně těm domácím, zvláštní privilegia. Po Zikmundově smrti ztratil řád na významu.

Symbolika draka se pochopitelně dostala i do heraldiky. Jednotliví členové řádu si svůj erb obtáčeli postavou draka a ten se pak dědil i na potomky. Báthoryové byli také členy řádu. Z české šlechty byl členem Dračího řádu např. Čeněk z Vartemberka, z valašské Vlad III. Dracula.